ERASMUS PLUS W "DWÓJCE"

Zespół Szkół - Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum nr 2 w Staszowie rozpoczyna realizację edukacyjnego projektu Erasmus Plus - "Mobilność kadry edukacji szkolnej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2016-18. Uzyskanie akceptacji i przyznanie funduszy dla szkoły nie było proste i wymagało zaangażowania nauczycieli w przygotowanie wniosku, poprzedzone szkoleniami, diagnozą potrzeb szkoły, opracowaniem Europejskiego Programu Rozwoju Szkoły. Dziesięcioosobowy zespół nauczycieli w kolejnych dwóch latach w różnych terminach weźmie udział w szkoleniach w wybranych krajach Unii Europejskiej. Beneficjentem zdobytej tam wiedzy i umiejętności będzie cała społeczność szkolna, gdyż nauczyciele- uczestnicy szkoleń mają obowiązek raportowania i dzielenia się zdobytą wiedzą poprzez realizację zadań zapisanych w Europejskim Programie Rozwoju Szkoły pod tytułem " Nowoczesny nauczyciel europejskiej szkoły". Zaplanowano w nim szereg twórczych działań, m. in. na rzecz ucznia z dysfunkcjami, integracji międzypokoleniowej, rozwijania umiejętności językowych. Te zadania warunkowały wybór tematyki kursów i szkoleń w uznanych ośrodkach szkoleniowych w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i na Malcie. Ponadto " na bieżąco " zespół nauczycieli będzie realizował w szkole różnego typu zadania projektowe wpisane w szkolny program wychowawczy i harmonogram imprez szkolnych. Wszystkie te aktywności będą relacjonowane na tej specjalnie utworzonej platformie internetowej, której adres znajdzie się na oficjalnej stronie internetowej Zespołu Szkół nr 2 oraz na platformie edukacyjnej eTwinning. Kwota dofinansowania projektu ze środków unijnych wynosi 94 708,02 złotych. Program Erasmus Plus jest nową propozycją instytucji europejskich wspierających edukację. Zastąpił realizowane w ubiegłych latach programy Comenius i kładzie nacisk na wieloaspektowe doskonalenie zawodowe i rozwijanie kompetencji ITC nauczycieli -kreatorów nowoczesnej edukacji. Szkolny koordynator projektu-Elżbieta Szymańska


CZŁONKOWIE ZESPOŁU:

  • Lucyna Madej
  • Anna Walas
  • Katarzyna Adamczyk
  • Barbara Piotrowicz
  • Maria Kos
  • Justyna Szczepańska
  • Beata Boroń-Sitko
  • Agnieszka Barańska
  • Iza Bandziarowska
  • Anna Dziewięcka-Fortuna

Więcej informacji >>

07-11-2016, Marek Poniewierka
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.