Kadra pedagogiczna

Wykaz pracowników pedagogicznych

zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie

z przydziałem czynności – według stanu na dzień 10.03.2020 r.

L.p.

Nazwisko i imię

nauczany przedmiot, rodzaj prowadzonych zajęć

Kubalski Dariusz

dyrektor

historia

Cieśla Joanna

wicedyrektor

informatyka

zindywidualizowana ścieżka kształcenia

Konat Rafał

wicedyrektor

wychowanie fizyczne,

zajęcia rozwijającej zdolności i umiejętności uczniów

Adamczyk Katarzyna

język angielski

zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności uczniów

Baran Marzanna

historia

zindywidualizowana ścieżka kształcenia

nauczanie indywidualne

Barańska Agnieszka

język angielski

zajęcia z wychowawcą

zajęcia rozwijającej zdolności i umiejętności uczniów

zajęcia rewalidacyjne

zindywidualizowana ścieżka kształcenia

Bazak Agata

religia

Boroń- Sitko Beata

język polski

język angielski

zajęcia z wychowawcą

zajęcia rozwijającej zdolności i umiejętności uczniów

nauczanie indywidualne

indywidualna realizacja zajęć edukacyjnych

Boroń Urszula

matematyka

zajęcia z wychowawcą

zajęcia rozwijającej zdolności i umiejętności uczniów

zindywidualizowana ścieżka kształcenia

dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki

Brożyna Edyta

edukacja wczesnoszkolna

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zindywidualizowana ścieżka kształcenia

Chodurek Marek

plastyka,

muzyka,

zajęcia rozwijającej zdolności i umiejętności uczniów

świetlica szkolna

zindywidualizowana ścieżka kształcenia,

nauczanie indywidualne

Chodyna Agnieszka

wychowanie fizyczne

Cukierska Magdalena

świetlica szkolna

Dorobek- Skórska Barbara

edukacja wczesnoszkolna

zajęcia rozwijającej zdolności i umiejętności uczniów

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zindywidualizowana ścieżka kształcenia

Dudajek Anna

pedagog szkolny

doradztwo zawodowe

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Dziedzic Bożena

biblioteka szkolna

Dziewierz Dorota

współorganizowanie kształcenia ucznia niepełnosprawnego

zajęcia rewalidacyjne

Dziewięcka – Fortuna Anna

język angielski

geografia

zajęcia z wychowawcą

zajęcia rozwijającej zdolności i umiejętności uczniów

zindywidualizowana ścieżka kształcenia

nauczanie indywidualne

Firlit Wanda

edukacja wczesnoszkolna

edukacja informatyczna

zindywidualizowana ścieżka kształcenia

Franus Magdalena

świetlica szkolna

Gromniak Beata

edukacja wczesnoszkolna

zajęcie rewalidacyjne

nauczanie indywidualne

Gromniak Katarzyna

fizyka

zajęcia rozwijającej zdolności i umiejętności uczniów

Janeczko Renata

język polski

zajęcia z wychowawcą

zajęcia rewalidacyjne

zajęcia rozwijającej zdolności i umiejętności uczniów

ks. Kara Piotr

religia

Kapłan Dorota

informatyka,

edukacja dla bezpieczeństwa,

edukacja informatyczna

zajęcia rozwijającej zdolności i umiejętności uczniów

nauczanie indywidualne

Kijanka Olga

współorganizowanie kształcenia ucznia niepełnosprawnego

Kos Maria

język angielski

język niemiecki

zajęcia z wychowawcą

Kowalska Ewa

matematyka

zajęcia z wychowawcą

zajęcia rozwijającej zdolności i umiejętności uczniów

Kuczyńska Anna

biologia

zajęcia z wychowawcą

zajęcia rozwijającej zdolności i umiejętności uczniów

zindywidualizowana ścieżka kształcenia

nauczanie indywidualne

Kula-Procyk Justyna

psycholog szkolny

Lachowska Elżbieta

język polski

język rosyjski

zajęcia z wychowawcą

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zindywidualizowana ścieżka kształcenia

dodatkowe zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

Legawiec Anna

wiedza o społeczeństwie

wychowanie do życia w rodzinie

Łagosz-Hurlak Renata

pedagog szkolny

Łokieć Anna

edukacja wczesnoszkolna

zajęcia rewalidacyjne

zajęcia rozwijającej zdolności i umiejętności uczniów

Madej Lucyna

język angielski

Madyńska- Poniewierka Nina

edukacja wczesnoszkolna

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia rozwijającej zdolności i umiejętności uczniów

Malinowska Barbara

wychowanie fizyczne

Marek Ewa

edukacja wczesnoszkolna

edukacja informatyczna

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Maruszewska Izabela

współorganizowanie kształcenia ucznia niepełnosprawnego

Maruszewski Zbigniew

matematyka

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

zajęcia rozwijającej zdolności i umiejętności uczniów

zindywidualizowana ścieżka kształcenia

nauczanie indywidualne

dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki

Masternak Bożena

matematyka

zajęcia z wychowawcą

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

zindywidualizowana ścieżka kształcenia

nauczanie indywidualne

indywidualna realizacja zajęć edukacyjnych

Mikus Elżbieta

technika,

informatyka

zajęcia z wychowawcą

zajęcia rewalidacyjne

zajęcia rozwijającej zdolności i umiejętności uczniów

zindywidualizowana ścieżka kształcenia

nauczanie indywidualne

Miska Patrycja

współorganizowanie kształcenia ucznia niepełnosprawnego

Pawlik-Witaszek Ewa

kierownik świetlicy szkolnej

świetlica szkolna

Piotrowicz Barbara

język angielski

zajęcia rewalidacyjne

współorganizowanie kształcenia ucznia niepełnosprawnego

Pizur Elżbieta

religia

zajęcia rewalidacyjne

Pizur Zdzisław

przyroda

biologia

chemia

zajęcia z wychowawcą

zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności uczniów

nauczanie indywidualne

Plewa Halina

plastyka

muzyka

nauczanie indywidualne

Poniewierka Marek

edukacja informatyczna

Ptak Beata

historia

wiedza o społeczeństwie

Rajca Małgorzata

język polski

zajęcia z wychowawcą

logopedia

zajęcia rewalidacyjne

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności uczniów

Reperowska Paulina

edukacja wczesnoszkolna,

zajęcia rewalidacyjne,

dodatkowe zajęcia z języka polskiego z uczniem powracającym z zagranicy

Sałata Agnieszka

język polski,

język rosyjski,

zajęcia z wychowawcą,

zindywidualizowana ścieżka kształcenia

Słowik Bożena

świetlica szkolna

Socha Izabela

edukacja wczesnoszkolna,

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności uczniów,

indywidualna realizacja zajęć edukacyjnych

Socha Monika

edukacja wczesnoszkolna

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

zajęcia rewalidacyjne

Szczepańska Justyna

język angielski

indywidualna realizacja zajęć edukacyjnych

zindywidualizowana ścieżka kształcenia

zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności uczniów.

Szercer Iwona

wychowanie fizyczne

współorganizowanie kształcenia ucznia niepełnosprawnego

logopedia

zajęcia rewalidacyjne

Szymańska Elżbieta

język polski

zindywidualizowana ścieżka kształcenia

dodatkowe zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dodatkowe zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności uczniów.

Trela Izabela

wychowanie fizyczne

Urbańska Gabriela

edukacja wczesnoszkolna

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności uczniów

Walas Anna

język polski

zajęcia z wychowawcą

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

nauczanie indywidualne

zindywidualizowana ścieżka kształcenia

indywidualna realizacja wybranych zajęć edukacyjnych

Wasilewska Dorota

świetlica szkolna

Wieczorek Bernadeta

wychowanie fizyczne

Wójcik Joanna

religia

zajęcia rewalidacyjne

Wójcik Jolanta

biblioteka szkolna

Wrona Małgorzata

wychowanie fizyczne

Ziętarska Barbara

geografia

zajęcia z wychowawcą

zindywidualizowana ścieżka kształcenia

nauczanie indywidualne

zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności uczniów

10-03-2020, Marek Poniewierka
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.