Konkurs historyczny o I. J. Paderewskim dla uczniów PSP nr 2

KONKURS HISTORYCZNY

DLA UCZNIÓW

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO

W STASZOWIE

IGNACY JAN PADEREWSKI (1860 – 1941) – ARTYSTA I MĄŻ STANU

REGULAMIN:

1. Organizator:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie

2. Cele konkursu:

 • Propagowanie oraz przybliżanie uczniom dokonań politycznych i artystycznych Ignacego Jana Paderewskiego – wybitnego polskiego pianisty, kompozytora, działacza niepodległościowego, męża stanu i polityka, przypomnienie postaci Ignacego Jana Paderewskiego,

 • Popularyzowanie wiedzy historycznej dotyczącej walki o niepodległość Polski,

 • Kształtowanie postaw patriotycznych,

 • Rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach.

3. Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs jest skierowany do uczniów klas czwartych, piątych, szóstych, siódmych, ósmych szkoły podstawowej

 • Oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym,

 • Tematyka konkursu dotyczy życia i działalności Ignacego Jana Paderewskiego,

 • Formą sprawdzenia wiedzy będzie test zawierający zadania otwarte,

 • Na rozwiązanie zadań przeznaczamy 45 minut,

 • Przystąpienie uczniów do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu

4. Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmują panie: Marzanna Baran, Beata Ptak, Anna Legawiec i Agata Bazak do środy, tj. do 23.10.2019 r.

5. Termin:

Konkurs odbędzie się w piątek 25 października 2019 r. o godz. 10.30

6. Nagrody: nagrody, dyplomy, upominki (I-III miejsce oraz wyróżnienia).

7. Ocena prac:

 • Prace oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora.

 • Testy konkursowe zostaną opracowane na podstawie podanej bibliografii.

8. Wyniki konkursu:

 • O terminie uroczystego podsumowania konkursu i ogłoszenia wyników wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni.

9. Źródła wiedzy na temat Ignacego Jana Paderewskiego:

Opracowania

 • Maria Śladowska "Ignacy Jan Paderewski" Warszawa 2008, Wydawnictwo Sejmowe

Halina Lorkowska, Ignacy Jan Paderewski: człowiek i dzieło, Poznań 2013. Marian Marek Drozdowski, Ignacy Jan Paderewski: zarys biografii politycznej, Warszawa 1979 [lub wyd. późniejsze],

 • Portale internetowe odnoszące się do życia i twórczości Ignacego Jana Paderewskiego,
 • Strona internetowa PSP nr 2 w Staszowie (zs2.staszow.pl).

10. Uwagi dodatkowe:

 • Materiały o Ignacym Janie Paderewskim dostępne są w Bibliotece szkolnej.

 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody – przez uczestników i ich opiekunów – na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne – w tym w mediach – wykorzystanie danych osobowych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

19-10-2019, Marek Poniewierka
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.