KONKURSY Z OKAZJI ŚWIĘTA SZKOŁY: „TAK POLSKA SIĘ ZACZĘŁA - 1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI”


Konkurs plastyczny „TAK POLSKA SIĘ ZACZĘŁA - 1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI”
dla uczniów kl. I-III, IV-VI, gimnazjum

Regulamin konkursu plastycznego

I. Informacje ogólne

Organizatorami konkursu są: Biblioteka Szkolna, Gazeta Szkolna, nauczyciele plastyki.

Termin i miejsce składania prac: 27 października 2016 r., Biblioteka Szkolna ZS nr 2 w Staszowie

Data ogłoszenia wyników konkursu: 10 listopada 2016r. (w czasie imprezy z okazji Święta Szkoły)

II. Cele Konkursu

 • Podniesienie poziomu wiedzy o historii Polski i historii chrześcijaństwa

  w Polsce.

 • Upamiętnienie obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski

 • Zainspirowanie dzieci do poznawania historii dziejów Polski i dziedzictwa kulturowego,

 • Kształtowanie umiejętności kojarzenia faktów i łączenia ich w ciąg przyczynowo - skutkowy

 • Pobudzanie wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej

 • Integracja uczniów naszej Szkoły

 • Wdrażanie do współzawodnictwa.

III. Uczestnicy Konkursu

Konkurs skierowany do uczniów PSP nr 2 w Staszowie i Gimnazjum nr 2 w Staszowie.

IV. Tematy prac do wyboru:

1. Wykonaj pracę plastyczną na temat: „TAK POLSKA SIĘ ZACZĘŁA - 1050 ROCZNICA CHRZTU POLSKI”. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną w formacie A3, wykonane dowolną techniką plastyczną (praca indywidualna)

2. Stwórz model grodu lub zamku. Wielkość dowolna. Materiały dowolne: tektura, papier itp. (praca indywidualna lub zbiorowa)

V. Warunki dostarczenia prac

Każda praca musi być podpisana i zawierać dane autora: imię i nazwisko, klasę.

Do pracy należy dołączyć oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów (załącznik nr 1 do Regulaminu).

Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora.

VI. Nagrody

Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach wiekowych:

 • uczniowie klas 1 – 3 szkoły podstawowej

 • uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowej

 • uczniowie Gimnazjum nr 2

Komisja Konkursowa może dodatkowo przyznać wyróżnienia za prace plastyczne.

Autorzy najlepszych trzech prac w każdej z kategorii otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Oceny prac oraz przyznania nagród dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

Prace niespełniające warunków regulaminowych nie wezmą udziału w Konkursie i nie będą oceniane przez Komisję Konkursową.

Decyzja Komisji jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.

Data i miejsce rozstrzygnięcia konkursu: 10 listopada 2016r., (w czasie imprezy z okazji Święta Szkoły)

Wręczenie nagród laureatom odbędzie się w trakcie ogłoszenia wyników Konkursu.

Wyróżnione prace zgłoszone do Konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

VII. Postanowienia końcowe

 • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r., Nr. 24, poz. 83) oraz do publikacji we wszelkiego typu materiałach wydawanych przez Organizatora, a także w Internecie.

 • W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, Organizator ma prawo wykluczyć prace uczestnika z Konkursu.

 • Zgłoszenie prac w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzygnięcia kwestii spornych dokonuje Organizator.

---------------------------------------------------

KONKURS HISTORYCZNY Z OKAZJI ŚWIĘTA SZKOŁY:
„TAK POLSKA SIĘ ZACZĘŁA -
1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI”Regulamin konkursu historycznego

I. Informacje ogólne

Organizatorami konkursu są: Biblioteka Szkolna, Gazeta Szkolna i nauczyciel historii mgr Marzanna Baran.

Zgłoszenia : do 17.10.2016r.do Pani Marzanny Baran lub do Biblioteki Szkolnej.

Termin konkursu: 27.10.2016r. w sali nr 13 o godzinie 13:20.

Data ogłoszenia wyników konkursu: 10 listopada 2016r. (w czasie imprezy z okazji Święta Szkoły)

II. Cele Konkursu

 • Podniesienie poziomu wiedzy o historii Polski i historii chrześcijaństwa

  w Polsce.

 • Upamiętnienie obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski.

 • Zainspirowanie dzieci do poznawania historii dziejów Polski i dziedzictwa kulturowego,

 • Kształtowanie umiejętności kojarzenia faktów i łączenia ich w ciąg przyczynowo – skutkowy.

 • Integracja uczniów naszej Szkoły.

 • Wdrażanie do współzawodnictwa.

1. Uczestnicy Konkursu : uczniowie klas IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2.

2. Forma: pisemna.

3. Tematyka:

 • Legendy związane z powstaniem państwa polskiego:

- O Lechu, Czechu i Rusie.

- O Piaście Kołodzieju.

- O Popielu.

- O smoku wawelskim.

- O Wandzie.

 • Państwo polskie od zarania dziejów do 1025 roku.
 1. Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się w trakcie ogłoszenia wyników Konkursu.


23-10-2016, Marek Poniewierka
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.