Konkurs z okazji Święta Szkoły - "Żołnierz polski – w obronie Ojczyzny"

DRODZY UCZNIOWIE

7 listopada 2019 roku będziemy obchodzić Swięto naszej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. I. J. Paderewskiego w Staszowie. Corocznie z tej okazji przeprowadzamy konkursy dotyczące historii naszego kraju, nawiązując do patriotycznej spuścizny Patrona Szkoły Ignacego Jana Paderewskiego.

W tym roku pragniemy upamiętnić 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

1 września 1939 r. atak Niemiec na Polskę rozpoczął najbardziej niszczycielską i krwawą wojnę w dziejach ludzkości. W jej trakcie zginęło od 50 do 70 milionów ludzi - w tym 6 mln obywateli Rzeczypospolitej. Polska armia stawiła opór najeźdźcom. Obok żołnierzy walczyli partyzanci, powstańcy i zwykli obywatele. Powinniśmy o nich pamiętać. Pielęgnujemy pamięć o bohaterach walczących o wolną Ojczyznę.

Konkurs plastyczny

pt. "Żołnierz polski – w obronie Ojczyzny"

REGULAMIN

ORGANIZATOR:

Biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie,

Redakcja strony internetowej www.zs2.staszow.pl,

Nauczyciele plastyki

UCZESTNICY:

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie

TEMAT KONKURSU:

Wykonaj pracę plastyczną na temat:

"Żołnierz polski - w obronie Ojczyzny"

***

***

CELE KONKURSU:

Głównymi celami konkursu są:

  • upamiętnienie 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej;

  • zachęta dla dzieci i młodzieży do zapoznania się z historią Polski;

  • rozwijanie własnej kreatywności, a także wartości patriotycznych i wiedzy historycznej;

  • prezentacja i popularyzacja talentów plastycznych.

ADRESACI KONKURSU

Konkurs jest adresowany do uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
w Staszowie.

Prace oceniane będą w kategoriach:

  • klasy I-III

  • klasy IV-VIII

ZASADY UCZESTNICTWA

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na zadany temat; technika dowolna.

2. Prace należy wykonać w formacie A-3.

3. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie.

4. Każda praca konkursowa powinna mieć wyraźny opis na odwrocie, sporządzony według następującego wzoru:

1) imię i nazwisko Uczestnika,

2) klasa, do której uczęszcza Uczestnik.

5. Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatora.

6. Przekazanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika do celów przeprowadzenia konkursu.

7. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatorów praw autorskich do nich, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatorów oraz w Internecie.

OCENA PRAC

1. Oceny prac konkursowych dokona powołane przez organizatora jury.

2. Kryteria oceny prac:

- zgodność z tematem,

- pomysłowość,

- estetyka wykonania,

- wyraz artystyczny.

TERMIN SKŁADANIA PRAC

1. Prace należy złożyć w terminie do 31 października 2019 r. w Bibliotece Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie. Uroczysty finał Konkursu połączony z wystawą prac nagrodzonych i wręczeniem nagród odbędzie się podczas Święta Szkoły w dniu 07.11.2019r. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

INFORMACJE DODATKOWE

Niniejszy regulamin zamieszczony będzie na stronie internetowej www.zs2.staszow.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Ściągnij regulamin konkursu >>

09-10-2019, Marek Poniewierka
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.