Próbny egzamin ósmoklasisty

Organizacja próbnego egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

1. Egzamin próbny dla klas ósmych szkoły podstawowej z języka polskiego rozpocznie się w dniu 10.12.2019 r. (wtorek) o godzinie 1045 oraz z matematyki w dniu 11.12.2019 r. (środa) o godzinie 1045. Wszyscy nauczyciele, którzy są wyznaczeni do prac w zespołach nadzorujących, powinni stawić się w szkole w tym dniu do godziny 1030.

2. Nauczyciele, którzy nie zostali wyznaczeni do prac w zespołach nadzorujących będą pełnić w tym dniu dyżur na korytarzu, jeśli nie zostaną im przydzielone inne zadania np. zastępstwo lub opieka w świetlicy. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze na świetlicy szkolnej odbywają się zgodnie z harmonogramem zaplanowanym na rok szkolny 2019/2020.

3. Zajęcia lekcyjne dla uczniów klas I – VIII szkoły podstawowej
w dniach egzaminu próbnego (10.12.2019r. – 11.12.2019r.) będą trwały od 800 do 1025 (3 godziny lekcyjne). Uczniowie dojeżdżający z tych klas, czekają na odwóz do domu w świetlicy szkoły. Odwozy uczniów przebiegają zgodnie ze stałym harmonogramem.

4. W dniach próbnego egzaminu obiady będą wydawane w godzinach:

- klasy I-VII szkoły podstawowej (1115 – 1130),

- klasy VIII szkoły podstawowej (1240 – 1315).

Uczniowie, którzy nie będą korzystać z obiadów w tych dniach powinni najpóźniej do 9 grudnia 2019 r. do godziny 900 zgłosić ten fakt do gabinetu kierownika świetlicy szkolnej.

5. Przewodniczący i członkowie zespołów nadzorujących są odpowiedzialni za przygotowanie i prawidłowy przebieg egzaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami (Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 została przesłana na e-maile wszystkich nauczycieli).

6. Z procedurami przebiegu egzaminu ósmoklasisty w części językowej zapoznają uczniów podczas lekcji nauczyciele uczący poszczególne grupy językowe i przećwiczą zadania egzaminacyjne.

Dyrektor Szkoły

29-11-2019, Marek Poniewierka
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.