Dokumenty szkolne

1. Statut PSP nr 2 w Staszowie - ze zmianami

2. Program wychowawczo - profillaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie

3. Regulamin Rady Rodziców

4. Regulamin Biblioteki Szkolnej

5. Wykaz podręczników - 2019/2020

6. Szkolny zestaw programów

7. Wykaz lektur dla uczniów szkoły podstawowej

8. Wykaz lektur dla uczniów gimnazjum

9. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dotyczy czynnych i emerytowanych pracowników szkoły)

10. Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli

11. Regulamin wyboru Prymusa Szkoły

12. Regulamin wyboru Sportowca Szkoły

13. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Staszów z dnia 27 września 2012 r.

14. Regulamin stołówki szkolnej

15. Zasady zachowania na stołówce szkolnej

16. Plan pracy i kalendarz imprez w r. szk. 2019/2020

17. Zasady BHP obowiązujace w szkole

18. Regulamin wycieczek szkolnych

19. Regulamin świetlicy szkolnej

20. Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szk. 2019/2020

21. Regulamin dowozów uczniów

22. Klauzula informacyjna - RODO

23. BEZPIECZNA SZKOŁA - Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

24. Instrukcja alarmowa

25. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w PSP nr 2 w Staszowie

26. Procedury przyjmowania i rejestracji opinii/orzeczeń wpływających do szkoły

27. Procedury postępowania z dzieckiem przewlekle chorym

28. Dokumenty związane z wyjazdami ucznia

19-02-2020, Marek Poniewierka
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.